S, Professional™

MENÜ

Érintés védelem, Professzionális Sportberendezés javítása

Térelválasztó függöny gyártása, szervizelése mesterfokon. Érintés védelem.


 

 

Érintésvédelmi-villámvédelmi-,tűzvédelmi-, Robbanásbiztos felülvizsgálatok

 

Érintésvédelmi felülvizsgálat

 

Az érintésvédelmi felülvizsgálat a mérések elvégzése után, a minősítő irat az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat előírásai szerint készül.

 

A” és „B” I.  tűzveszélyességi osztályú építményben, és (építményen belül található A, B I-II. besorolású helyiségeknek) szabadtérben csak Robbanásbiztos Berendezések Kezelője OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező szakember végezhet felülvizsgálatot.    ( OTSZ szerint a „A” „B” I-II. tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek, robbanás veszélyes helyeknek minősülnek.)

 

 Az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatot a következő gyakorisággal kell elvégezni:

 

    Elektromos térelválasztó függöny, lift szerkezetek, kéziszerszámok stb.

 

 A használat közben kézben tartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető villamos készülékek kéziszerszámnak minősülnek.
A helyszíni ellenőrzés és műszeres mérések után a minősítő irat készül.

 

Elektromos elosztó szekrények hő kamerás felülvizsgálata

 

A villamos berendezések vizsgálata, a túlterhelések, az esetleges vezeték, vezetékkötés melegedése, kötéshibák megállapítása üzemi körülmények között a leghatékonyabb.

 

Ez a vizsgálat megelőzheti, a fent leírt okok miatt esetlegesen előfordulható, elektromos tüzek kialakulását, illetve a meglévő villamos berendezések cseréjét. ( Pl: vezetékek , kábelek, megszakítók,sorkapcsok) 

 

Ezen hibák felmérésének eszköze a hőkamerás diagnosztika. A vizsgálat könnyen – lekapcsolás és vezetékérintés nélkül - elvégezhető.

 

Hőkamerás vizsgálatok:

  • Kapcsolószekrények vizsgálata
  • Villamos hálózati elosztók állapotfelmérése
  • Hibás érintkezések, kötések felderítése
  • Hálózati elemek túlterhelés vizsgálata

 

   Egyéb helyhez kötött villamos berendezéseken 3 évenként érintésvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.

 

  Áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel.   (Áramvédő kapcsoló havonta történő szerelői ellenőrzéséről, szerelői ellenőrzési naplót kell vezetni.)         

                                                                                         

Erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata (Tűzvédelmi felülvizsgálat)

 

    az ,,A” és ,,B”  I. tűzveszélyességi osztályú helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,

    a ,,C” és ,,D”  II. tűzveszélyességi osztályú helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,

    a  ,,E” III.  tűzveszélyességi osztályú helyiségekben, szabadtéren legalább 6 évenként

 

A” és „B”  I. tűzveszélyességi osztályú építményben, és (építményen belül található. I.tűzveszélyességi osztályú A, B besorolású helyiségeknek) szabadtérben csak Robbanásbiztos Berendezések Kezelője OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező szakember végezhet felülvizsgálatot. A felülvizsgálatot végző szakembernek fenti bizonyítványon felül rendelkeznie kell Tűzvédelmi Szakvizsgával is.                                                               

 

Villámvédelmi felülvizsgálat

A villámvédelmi felülvizsgálatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő.                                                                                                                                                                        

 „A” és „B”  I. tűzveszélyességi osztályú építményben, és szabadtérben csak Robbanásbiztos Berendezések Kezelője OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező szakember végezhet felülvizsgálatot.

 

  1. a) A'' és ,,B''-  tűzveszélyességi osztályú  építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,
  2. b) a „C”, „D” és „E” II.-III. tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,
  3. c) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,
  4. d) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja
  5. e) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát.

Gázcsatlakozások és gázkészülékek EPH bekötésének felülvizsgálata és jegyzőkönyv készítése

 

A gázszolgáltató társaságok a gázkészülékek üzembevételét a gázcsatlakozások és a gázkészülékek villamos szakember általi EPH bekötéséhez, illetve a bekötés bizonylatolásához kötik. A felülvizsgálatot érintésvédelmi vizsgával rendelkező szakember végzi, és a felülvizsgálatról a gázszolgáltató társaságok által elfogadott jegyzőkönyvet készít.

 

Erősáramú robbanásbiztos berendezések felülvizsgálata
Az erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata robbanásveszélyes térségekben az MSZ EN 60079 szabványsorozat előírásai alapján és a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint történik.

 

A robbanásbiztos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatát először annak szerelése után, használatba vétel előtt kell elvégezni, és utána rendszeresen 3  évente időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatot kell végezni, melyet minősítő iratban rögzítenek.

 

Felülvizsgálatot csak Robbanásbiztos Berendezések Kezelője OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező szakember végezheti. A felülvizsgálatot végző szakembernek fenti bizonyítványon felül rendelkeznie kell Tűzvédelmi Szakvizsgával is.                       

                                       

A robbanásveszélyes helyeken az érintésvédelmi mérés idejére a robbanásveszélyt meg kell szüntetni, és csak biztonságos környezetben szabad a felülvizsgálatot lefolytatni.

 

Szakképesítések:

Erősáramú Elektrotechnikus

Automatikai Technikus

Felülvizsgálatokkal kapcsolatos képesítések:

Érintésvédelmi – szabványossági felülvizsgáló

Erősáramú Berendezések Felülvizsgálója

Villámvédelmi Felülvizsgáló

Robbanásbiztos Berendezése Kezelője.

 

 

 

Asztali nézet